0/3 baby collection

 • 基本資料
  簡介: 03baby 開發嬰兒家居用品,專門生產嬰兒床、床上用品、床褥、床欄、蚊帳等產品,門巿亦備有兒童汽車座椅、嬰兒車、玩具及沐浴用品等。
  地址: 葵涌葵豐街25-31號華業工業大廈A座7樓J室
  電話: 852-24220818
  傳真: 852-24891092
  電郵: sales@o3baby.com.hk
  網址: www.o3baby.com.hk